Tietosuoja

Tämä Tietosuojapolitiikka määrittelee, mitä henkilökohtaisia tietoja sinulta kerätään ja miten niitä käytetään. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä”) voidaan tunnistaa.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan sovellettavien tietosuojasta annettujen lakien mukaisesti VA Web Solutions -nimistä yritystä, y-tunnus: 2759672-1 (jäljempänä ”Palveluntarjoaja” tai ”me”). Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tätä Tietosuojapolitiikkaa sekä sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä. Ratkaisuja, joita tarjoamme (mukaan lukien kotisivut, verkkokaupat, analytiikka ja ylläpitopalvelut) kutsutaan jäljempänä ”Palveluiksi”.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

VA Web Solutions
Malminkatu 2a
20100 TURKU
Suomi

Y-tunnus: 2759672-1

Puhelinnumero: +358 (0) 44 098 1981
Sähköposti: posti@kotisivut-helposti.fi

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme Käyttäjää koskevia henkilötietoja erilaisilla tavoilla, jotka on selostettu jäljempänä.

Suurin osa henkilötiedoista, joita käsittelemme, saadaan suoraan Käyttäjältä. Voimme kerätä henkilötietoja myös Palvelun tuottamisen yhteydessä. Käytämme myös julkisia tietolähteitä varmistaaksemme henkilötietojen oikeellisuuden, kuten Yritystietojärjestelmää.

Käyttäjän palvelun tilauksen yhteydessä antamat tiedot

Kun Käyttäjä tilaa Palvelun, keräämme tietoja, joita tarvitaan palvelun tuottamiseksi. Tilauksen yhteydessä keräämme joitakin henkilökohtaisia perustietoja, kuten:

 • Yrityksen tai yhdistyksen nimi
 • Yrityksen tai yhdistyksen osoite
 • Yrityksen tai yhdistyksen y-tunnus
 • Tilaajan nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Näitä henkilötietoja tarvitaan Palvelun tuottamiseksi.

Palvelun käyttöön liittyvät tiedot

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää Palveluamme. Nämä tiedot käsittävät:

 • Käyttäjän aktiivisuuden Palvelussa, kuten Käyttäjän aktiivisuuden perusteella tallentuvat tiedot sekä muut tiedot, jotka Käyttäjä lataa Palveluun esim. yhteydenottolomakkeen kautta

Tiedot, jotka saamme automaattisesti Palvelun käytöstä

Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja Palvelustamme, kuten:

 • Aikaleimoja ja lokitietoja liittyen Palvelun käyttöön
 • Tietoja laitteista, joita käytetään Palveluun pääsemiseksi, mukaan lukien IP-osoitteet ja ohjelmistoversiot. Nämä tiedot saadaan Käyttäjän selainten ja evästeiden avulla.

Miten käytämme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

Palvelun tarjoaminen

Jotkin alueet Palvelussamme vaativat henkilötietojen käsittelyä, jotta voimme tarjota Käyttäjälle palveluita. Näin ollen tietojenkäsittely saattaa koskea esimerkiksi tietoja, jotka ovat meille välttämättömiä toimittaaksemme Palvelua Käyttäjälle sekä tarjotaksemme asiakaspalvelua tai laskuttaaksemme Käyttäjää. Tietojenkäsittely tässä tapauksessa perustuu Käyttäjän ja Palveluntarjoajan väliseen sopimukseen.

Palvelun kehittäminen ja tutkimus

Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme Palvelun laatua, ratkaistaksemme Palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia Käyttäjää varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu kiinnostukseemme parantaa Palveluamme ja sen ominaisuuksia ja sisältöä.

Markkinointi ja viestintä

Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme Käyttäjälle tärkeitä tietoja Palvelusta. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös Käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja Käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Käyttäjän omien asiakkaiden tilaus- tai henkilötietoja käytetään pelkästään käyttäjän oman Palvelun tarpeisiin. Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa käytä näitä tietoja ilman Käyttäjän erillistä pyyntöä.

Henkilötietojen jakaminen

Saatamme antaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

 • kun se on laissa sallittu tai vaadittu
 • kun luottamamme palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita meidän puolestamme ja ohjeittemme mukaisesti. Valvomme kuitenkin Käyttäjän henkilötietojen käyttöä ja olemme niistä vastuussa kaikissa tilanteissa
 • jos Palveluntarjoaja on osallisena fuusiossa, yrityskaupassa, tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä
 • kun me uskomme vilpittömin mielin, että tietojen antaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, Käyttäjän turvallisuuden tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi, tai valtiovallan vaatimusten täyttämiseksi.

Palveluntarjoaja ei myy Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa Palveluntarjoajan luotetuista palveluntarjoajista kuitenkin toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin Käyttäjien henkilötietoja Yhdysvaltoihin. Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojalausunnossa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ennen kuin ne tuhotaan.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä Käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä tietosuojalausekkeessa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Näin ollen Käyttäjä ei saa poistaa tällaisia henkilötietoja.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Käyttäjällä on oikeus, lain edellyttämissä rajoissa, tietojen siirrettävyyteen, toisin sanoen oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, konelukuisessa muodossa ja siirtää henkilötietonsa toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos Käyttäjä kokee tietojenkäsittelytapamme ongelmaksi, Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus Käyttäjän kansalliselle tietosuojaviranomaiselle EU:ssa/ETA:ssa. Suomessa tämä viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Lapsia koskevat tiedot

Palvelumme ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille lapsille. Jos havaitset, että alle 16-vuotias lapsi on antanut meille henkilötietojaan, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin käyttämällä ”Rekisterinpitäjä” -osiossa annettuja yhteystietoja.

Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita Palvelun tarjoamisessa. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen.

Turvallisuus

Palveluntarjoaja suhtautuu turvallisuuteen vakavasti. Teemme erilaisia toimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä ja niiden luvattomalta saamiselta tai paljastamiselta. Nämä toimenpiteet tehdään ottaen huomioon keräämiemme, käsittelemiemme ja säilyttämiemme tietojen arkaluonteisuuden sekä nykyisen teknologian.

Muutokset Tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin.

Yhteydenotto

Ole hyvä ja ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää tietosuojapolitiikastamme tai -käytännöistämme. Voit ottaa meihin yhteyttä käyttämällä ”Rekisterinpitäjä” -osiossa annettuja yhteystietoja.

Polkaistaanko projekti käyntiin?

Tilaa kotisivutKysy lisää

Kotisivujen hinta 395€ + alv. laskutetaan vasta kun kotisivut on julkaistu.